Rezerwacje

  • Booking calendarKomercyjny komponent oraz towarzyszący mu wizualny moduł kalendarza, przygotowany pod kątem informowania użytkowników za pośrednictwem strony www o stanie dostępności lub niedostępności jakiejś usługi na przestrzeni czasu.

  • Rentalot plusKomponent działający pod kontrolą skryptu CMS Joomla, którego rolą jest publikacja na stronie www ofert z branży hotelowej, wraz ze szczegółowym opisem i funkcjami rezerwacji wskazanych przez użytkownika zasobów (np. pokoi). Renalot Plus przeznaczony jest wyłącznie dla pojedynczych jednostek organizacyjnych, gdyż nie da się tu grupować ofert w obrębie wielu kategorii. 

  • Solidres002Wtyczka działająca pod kontrolą skryptu CMS Joomla, której podstawową rolą jest prezentacja oferty obiektów hotelowych wraz z możliwością przeszukiwania ofert pod kątem różnych kryteriów a następnie rezerwacji pokoi w wybranym przedziale czasowym. Solidres dostępny jest w dwóch wersjach dystrybucyjnych: podstawowej i rozszerzonej.